Bodølogene

i gratulerer broder Rolf Helge Schjem, som av Ordenens Stormester er blitt utnevnt til ny Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge av 1. Orden. Han avløser broder Arne Harald Hanssen, som har uttjent sin tid idet han har virket i embedet fra november 2008.

Broder Schjem vil bli installert av Ordenens Stormester Tore Evensen i logens møte i VII  gr. den 12. november. Han får sin XI Grad i Tromsø den 22. oktober.

 

Bodø Frimurer sangforening og Bodø frimurerloger blir vertskap for det neste store Landssangerstevne for frimurerkor. Dette ærefulle oppdrag ble gjort kjent for de godt og vel 700 sangerbrødre og ledsagere som var til stede under festbanketten som avrundet landskorstevnet i Stavanger konserthus lørdag 6. juni, hvor Stavangerlogenes kor, Sangforeningen St. Svithun 1885 var vertskap . Her deltok de velsyngende brødre fra Bodø som ett av de sentrale kor, - solid ledet av sin gode dirigent Trond Kverno.

For andre gang på kort tid har brødrene i Bodø fått oppleve en frimurerisk instruksjon hentet fra Kunnskapsdirektoriets nye formidlingsprosjekt «Verktøykassen». Instruksjonslogen fant sted tirsdag 21. april. Emnet var denne gangen et sentralt tema i recepsjonsritualet for St.Andreas lærlinge- og medbrodergraden. I en meget godt fylt logesal fikk interesserte brødre reise med gjennom kjente opplevelser – med forklarende dialoger og kommentarer som faktisk gjorde velkjent stoff til nye a-ha-opplevelser og erfaringer.

Det nye opplæringsprosjektet ble for Bodøs vedkommende «sjøsatt» den 3. mars, da Ordenens Stormester var til stede ved gjennomføringen av en tilsvarende instruksjonsloge i St. Johsanneslogen Midnatsol. OSM er den som selv har tatt initiativet til denne alternative instruksjonsmåten, som er utviklet av Ordenens Kunnskapsdirektorium, ledet av br. Nic. Holter. Mange brødre fra loger rundt om i landet har deltatt i utviklingsarbeidet, og dette har resultert i en rekke nye instruksjoner som er gjort tilgjengelige og klare til bruk for loger i alle arbeidsgrader.

Torsdag den 9. april ble endelig alt slått fast og stadfestet. Etter at ideen om en utvidelse av logen i Bodø første gang ble nedskrevet og skissert på en serviett av Georg Rasmussen i 2005, er den nye logebygningen innviet og tatt i bruk, ti år etter. Selve den gedigne innflytterfesten fant sted på den nevnte datoen. Og det var selveste Ordenens Stormester Tore Evensen, med det meste av Ordenens øverste ledelse og over 200 Bodø-brødre til stede, som foretok den høytidelige innvielsen.

Fra og med den 7. april 2015 er Bodø Frimurer Forskningsgruppe i gang, som den 6. og minste av «logeenhetene» i det etter hvert ganske mangfoldige logefellesskapet i Bodø. Som leder av gruppen er utnevnt og installert Jarle Saksenvik, med Rolf Salvesen som nestleder og Kjell Krey Dagsloth som sekretær.

Forskningslogen Niels Treschow har rundt regnet 80 medlemmer i Bodølogene, og disse er automatisk medlemmer av den nye Frimurer Forskningsgruppen. Den nye frimurergruppen er en underavdeling av Forskningslogen, som sorterer direkte under Ordenens Stormester. Den er derfor ikke å regne som en del av Tromsø Provincialloge, men vil likevel være en meget godt integrert del av vårt lokale logefellesskap.

Første halvår av logeåret 2015 går mot slutten.

Biblioteket minner brødrene om at lånt litteratur skal returneres biblioteket senest mandag 4. mai. Siste dato for utlån er mandag 20. april.

Biblioteket holder stengt i perioden 6. mai fram til mandag 25. august.

Bodø, 26. mars 2015

Per Rognan, Logens Bibliotekar

Advokat Ole-Martin Erikstad, f. 1951, er engasjert som ny Fellessekretær i logefellesskapet Bodø Frimurerloger etter Kåre Rabben, som har bedt seg entlediget.

Erikstad har allerede tiltrådt som Fellessekretær.

Br. Ole-Martin vil få sin X. grad 19. mars 2015.

 

Bodø, den 11. februar 2015

Arne Hanssen

Formann, logestyret

Fra og med møtet 3. februar 2015 vil det bli etablert Andreasstund i Bodø.

Det vil på den første samlingen bli gitt informasjon om Andreasstundens gjennomføring samt tema.

Andreasstunden vil i utgangspunktet bli gjennomført foran hvert møte i IV/V. grad.

De som skal delta må selvfølgelig inneha IV/V. grad eller høyere.

Møtested er taffelsal som benyttes av Andreaslogen.

Andreasstunden begynner kl 17.45 og varer til 18.15.

Jeg ønsker brødrene hjertelig velkommen til disse møter, og håper på stor interesse for kunnskap om dette viktige skiftet i vår Orden.

Med broderlig hilsen

Olav Andreassen

Ordf.M. i St.Andr.logen Hålogaland

Bodø Frimurersangforening er en gammel institusjon innenfor logen i Bodø. Hva som skal regnes som årstallet for den første start, blir en definisjonssak. Sikkert er det at det var sang i logen lenge før Midnatsols innstiftelse for 90 år siden, både i rituelle og andre sammenhenger. Det vi kan tidfeste med sikkerhet, er at koret fikk sin faste organisering og struktur i 1974, altså for 40 år siden.

Korets formann, på tredje året, heter Arne Erling Hjermind. Alder 65. Travel og alltid positiv! Aktiv forretningsmann i blomsterbransjen på dagtid, ikke mindre travel på kveldstid. Da er det familien, sangen og logen det gjelder.

Uventet og meget gledelig besøk fra vår «gamle» Provincialloge den 18. september, da til sammen tretten brødre fra Trondheim besøkte logen. Gjestene fordelte seg på St. Johanneslogen Salten og Bodø Stewardsloge, som holdt sine møter samtidig, i henholdsvis III og VII grad.

Logene i Bodø besøkes ofte av tilreisende brødre, men det hører til sjeldenhetene at de kommer samtidig i et såpass stort reisefølge som i dette tilfellet. Desto gledeligere for oss å erfare at det blir organisert opplevelsesreise til frimurerlogen i Bodø! Både for Salten og Stew.logen var det særdeles hyggelig å få slikt besøk.

Side 2 av 2