Frimurerlogene i Tromsø innstiller rituelle møter inntil videre pga den lokale smittesituasjonen

Bildet er tatt på Sortland under St. Johanneslogen St. Stefan t.d.t. Stene sitt høytidsmøte den 22. oktober 2021, på et tidspunkt da smittefaren der var svært lav. Foran fra høyre, Logens Ordførende Mester, recipiend og Deputert Provincialmester, med faddere bak.||| Bildet er tatt på Sortland under St. Johanneslogen St. Stefan t.d.t. Stene sitt høytidsmøte den 22. oktober 2021, på et tidspunkt da smittefaren der var svært lav. Foran fra høyre, Logens Ordførende Mester, recipiend og Deputert Provincialmester, med faddere bak.||| Foto: |||

De fleste har nok fått med seg den særskilte smittesituasjonen i Tromsø den siste tiden. Den trender negativt med hensyn til antall smittede og innlagte ved UNN.

Situasjonen er høyst usikker mtp. videre utvikling og mulige lokale tiltak fra Tromsø kommune. Dette er en situasjon som ledelsen i Tromsølogene har fulgt nøye den siste tiden, og vi har derfor behandlet denne saken på kveldens logestyremøte. 

Konklusjonen er at vi innstiller våre rituelle møter inntil videre for alle tre skifter blant logene i Tromsø by. 

Vi kommer til å følge situasjonen nøye fremover, og vil gjenoppta våre rituelle møter så snart situasjonen tillater det. Det vil medføre endringer i møtekalendrene avhengig av når vi gjenåpner. 

For kommende uke betyr det at følgende møter utgår:

  • Mandag 8/11: Minneloge i Stella Polaris

  • Tirsdag 9/11: Møte i VI grad i Skansen

  • Torsdag 11/11: Møte i X grad i Kapitlet

Det vil komme informasjon når vår møtevirksomhet kan gjenopptas. 

Vi beklager dette, men regner med at alle har forståelse for situasjonen - og så er det bare å se frem til nok en gang å gjenoppta våre logemøter.

Dette vil ikke være gjeldende for hele Tromsø Provincialloge, men er knyttet til det spesielle utbruddet lokalt i Tromsø. I øvrige loger i Tromsø Provins er det den enkelte Ordførende Mester som gjør sine vurderinger om hvorvidt møter kan gjennomføres ut fra lokale forhold.

Med broderlig hilsen
TROMSØ PROVINCIALLOGE

Jan-Eirik Lindberg
Deputert Provincialmester

E-post:
Mobil +47 90 73 74 72

Sist redigert onsdag, 10 november 2021 14:45