Stormesterens fortjenstmedalje til Gunnar Aadne Solbakken

|| || Foto: ||

Broder Gunnar Aadne Solbakken er tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje. Broder Gunnar Aadne er en drivkraft i støtteforeningen "Frimurerlogens venner" i Trondheim. Her er det skaffet til veie millionbeløp gjennom årene, og dette er midler som utelukkende har gått til oppgradering og forskjønnelse av logehuset i Trondheim. Det må også fremheves hans egne donasjoner av private midler og gaver, noe som har foregått over lang tid. Et viktig punkt i hans rause donasjoner er at de alltid har vært utført på ekte frimurervis - i det stille og uten oppstyr og ofte helt anonymt. Tvert i mot har han alltid fremhevet andre brødres insats på en nærmest selvutslettende måte.

Gunnar Aadne har bestandig vært en lojal og høyt verdsatt støttespiller, samtalepartner og mentor for brødre i alle aldre og i flere loger. Hele tiden med logenes og brødrenes tarv som motiv, og aldri med personlig vinning eller heder som motiv.

Han er alltid til stede og en av de flittigste logegjengere i flere logeskifter og fora. Han ser det som sin helt naturlige oppgave å støtte samt å oppmuntre andre. En hedersmann som går på ethvert oppdrag med stor imøtekommenhet, iver, dyktighet og kunnskap.

Selv om hans moderloge er Nordlyset er det ikke uten grunn at han har blitt tildelt honnørtegn både fra loge Morgenstjernen på Røros og loge Olavslyset på Verdal.

Fortjenstmedaljen ble overrakt av Provincialmester Svein Klokkerhaug, i en privat sammenkomst hvor også Gunnar Aadne kone Randi var til stede.

 

Sist redigert mandag, 30 januar 2017 06:47